Wyszukiwarka BUDinfo
Pomoc - Wyszukiwanie
Aktualności - Elektrotechnika
15 września upływa termin przekazania informacji przez OSD
21.8.2017, Źródło: Urząd Regulacji Energetyki
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przypomina, że stosownie do treści art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148 z późn zm.) operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, w terminie do dnia 15 września każdego roku, przekazują Prezesowi URE informacje dotyczące sprzedawców energii elektrycznej o największym wolumenie jej sprzedaży w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia tego roku odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej danego operatora na obszarze działania tego operatora.
Powiązane dokumenty

Konkurs resortu energii dla klastrów
21.8.2017, Źródło: Ministerstwo Energii
Celem organizowanego przez resort energii konkursu jest wyróżnienie specjalnym certyfikatem tych klastrów energii, które zaprezentują najlepszą wizję swojego rozwoju. Zgłoszenia można składać do 30 września 2017 r.
Powiązane dokumenty

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii
16.8.2017, Źródło: prezydent.pl
Prezydent podpisał ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii, która zmienia sposób określania wysokości opłaty zastępczej, poprzez powiązanie jej wysokości z rynkowymi cenami praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia.
Powiązane dokumenty

Zmiana klas energetycznych
14.8.2017, Źródło: Ministerstwo Energii
Konsumenci zdążyli się już przyzwyczaić do oznaczeń, które funkcjonują od lat. Najwyższe oznaczenie A+++ wskazywało na urządzenie najoszczędniejsze, a D na to, które zużywa znacznie więcej prądu. ME przybliża nowe przepisy, które zmieniają dotychczasowe oznaczenia. Wprowadzają one ponownie klasy energetyczne w zakresie od A do G.
Powiązane dokumenty

Magazynowanie energii kluczem do e-mobilności
8.8.2017, Źródło: Europejski Instytut Miedzi
Podczas gdy rośnie zużycie energii, a tak wiele mówi się o e-mobilności i pojazdach elektrycznych,coraz istotniejszą rolę odgrywa zagadnienie jej magazynowania. Potencjalne koncepcje postępu w technologii magazynowania energii są jednym z tematów raportu „E-mobilność: wizje i scenariusze rozwoju”.
Powiązane dokumenty

Minister Tchórzewski: Nie ma jeszcze decyzji o budowie elektrowni jądrowej
7.8.2017, Źródło: Ministerstwo Energii
W nawiązaniu do pojawiających się w mediach doniesień i pytań kierowanych do resortu energii dotyczących decyzji w zakresie budowy elektrowni jądrowej Ministerstwo Energii poinformowało, że jeszcze nie zapadła żadna decyzja w tej sprawie.
Powiązane dokumenty

NCBR: mocne wsparcie dla innowacji w sektorze elektroenergetycznym
3.8.2017, Źródło: NCBR; Centrum Prasowe PAP
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło II konkurs programu sektorowego PBSE. Na przedsiębiorców stawiających na innowacje w branży elektroenergetycznej czeka 120 mln zł.
Powiązane dokumenty

Pół miliarda złotych na efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach
2.8.2017, Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
1 sierpnia rozpoczął się w NFOŚiGW pierwszy nabór wniosków w ramach programu priorytetowego Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Część 4) EWE – Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach. Na działania inwestycyjne w tym obszarze Narodowy Fundusz zarezerwował pół miliarda złotych.
Powiązane dokumenty

Rekord zapotrzebowania na moc w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, w okresie letnim
2.8.2017, Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA poinformowały, że 1 sierpnia 2017 r. (wtorek) wystąpiło rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w szczycie rannym okresu letniego.
Powiązane dokumenty

NFOŚiGW wspiera rozwój elektromobilności w Polsce
31.7.2017, Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
27.07.2017r. podpisana została umowa dotacji w sprawie realizacji Projektu pn.: „Efektywność energetyczna przez rozwój elektromobilności w Polsce”. Celem projektu jest upowszechnienie wykorzystania samochodów elektrycznych oraz kompleksowa analiza wpływu wprowadzenia na szeroką skalę floty w ujęciu środowiskowym i technicznym.
Powiązane dokumenty