Wyszukiwarka BUDinfo
Pomoc - Wyszukiwanie
Aktualności - Elektrotechnika
NIK o realizacji projektu budowy mostu energetycznego Polska-Litwa
28.6.2017, Źródło: Najwyższa Izba Kontroli
Pierwszy etap budowy mostu energetycznego Polska-Litwa zakończył się w przewidzianym terminie i w ramach zakładanych kosztów. Osiągnięto zaplanowane cele: możliwość przesyłu energii elektrycznej o mocy 500 MW i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Także wybór wykonawców i dostawców oraz nadzór nad inwestycją były prowadzone prawidłowo. Izba negatywnie oceniła natomiast sposób rozliczenia przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA oraz Instytut Nafty i Gazu unijnego dofinansowania na zakup gruntów pod budowę jednej ze stacji elektroenergetycznych. Przyjęta w rozliczeniu cena rynkowa zakupionych gruntów była wyższa od wynikającej z wyceny (aktualnej na moment zakupu), co spowodowało zawyżenie dofinansowania o ponad 2 miliony złotych.
Powiązane dokumenty

Dofinansowanie dla inteligentnych sieci elektroenergetycznych
26.6.2017, Źródło: Ministerstwo Energii
- Celem podpisanych dzisiaj umów jest wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych oraz ograniczenie strat sieciowych i zmniejszenie emisyjności gospodarki – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas podpisania pierwszych pięciu dokumentów na dofinansowanie budowy i modernizacji inteligentnych sieci elektroenergetycznych przez Enea Operator i Tauron Dystrybucja. Spotkanie odbyło się 22 czerwca 2017 r. w Warszawie.
Powiązane dokumenty

ME: zebraliśmy opinie do ekspertyzy dotyczącej klastrów
23.6.2017, Źródło: Ministerstwo Energii
Resort Energii otrzymał liczne komentarze do opracowania Koncepcja funkcjonowania klastrów energii. To ważny głos w dyskusji nad budową koncepcji ich funkcjonowania w Polsce.
Powiązane dokumenty

Lewiatan: mali wytwórcy energii bez deklaracji podatkowych
23.6.2017, Źródło: Konfederacja Lewiatan
W ślad za zwolnieniem wytwórcy energii elektrycznej z płacenia podatku akcyzowego od jej zużycia na własne potrzeby, należy również zlikwidować obowiązek składania deklaracji oraz prowadzenia ewidencji energii elektrycznej - uważa Rada OZE przy Konfederacji Lewiatan.
Powiązane dokumenty

Rynek mocy może utrwalić emisyjność polskiej energetyki
21.6.2017, Źródło: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Jeszcze przed wakacjami do Sejmu ma trafić rządowy projekt ustawy o rynku mocy. Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju zbadała możliwy wpływ proponowanego mechanizmu na emisyjność polskiego systemu elektroenergetycznego. Z analizy wynika, że scentralizowany model oparty o inwestycje w elektrownie węglowe jest zdecydowanie najbardziej emisyjnym wariantem rozwoju krajowej energetyki.
Powiązane dokumenty

Minister Piotrowski: Krajowy System Elektroenergetyczny jest systemem bezpiecznym
21.6.2017, Źródło: Ministerstwo Energii
- Raport ENTSO-E dotyczący bezpieczeństwa polskiego systemu elektroenergetycznego został przez media przedstawiony w „krzywym zwierciadle”. Pokazuje on pesymistyczne scenariusze w warunkach pogodowych, których wystąpienie w tym roku jest praktycznie niemożliwe – podkreśla wiceminister energii Andrzej Piotrowski.
Powiązane dokumenty

Przetarg na usługi DSR zakończony sukcesem!
12.6.2017, Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Polskie Sieci Elektroenergetyczne pozyskały 9 wykonawców usługi DSR w programie Gwarantowanym oraz 5 – w Programie Bieżącym. Suma pozyskanej mocy, która będzie mogła być zredukowana na zlecenie OSP (w Programie Gwarantowanym) wynosi 361 MW latem i 315 MW zimą.
Powiązane dokumenty

Założenia do nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii
12.6.2017, Źródło: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, które odbyło się 8 czerwca zaprezentowane zostały założenia do nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (uOZE) oraz niektórych innych ustaw.
Powiązane dokumenty

Na farmie wiatrowej Energi powstanie największy w Polsce magazyn energii
9.6.2017, Źródło: Energa
Energa, Hitachi i Polskie Sieci Elektroenergetyczne zbudują największy w Polsce hybrydowy bateryjny magazyn energii elektrycznej o mocy ok. 6 MW i pojemności ok. 27 MWh. Będzie on elementem prototypowego systemu poprawiającego bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznych. Energa Wytwarzanie wybrała właśnie wykonawcę koncepcji oraz projektu budowlanego magazynu.
Powiązane dokumenty

Ważna linia elektroenergetyczna w województwie łódzkim będzie modernizowana
5.6.2017, Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Modernizacja linii elektroenergetycznej 220 kV Janów-Zgierz była 2 czerwca 2017 r. tematem rozmów Karola Młynarczyka, Wicewojewody Łódzkiego, z przedstawicielami Polskich Sieci Elektroenergetycznych. To pierwsze z serii spotkań, w ramach których PSE będą prowadzić konsultacje poświęcone realizacji inwestycji.
Powiązane dokumenty