Wyszukiwarka BUDinfo
Pomoc - Wyszukiwanie
Aktualności
15 września upływa termin przekazania informacji przez OSD
21.8.2017, Źródło: Urząd Regulacji Energetyki
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przypomina, że stosownie do treści art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148 z późn zm.) operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, w terminie do dnia 15 września każdego roku, przekazują Prezesowi URE informacje dotyczące sprzedawców energii elektrycznej o największym wolumenie jej sprzedaży w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia tego roku odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej danego operatora na obszarze działania tego operatora.
Powiązane dokumenty

Konkurs resortu energii dla klastrów
21.8.2017, Źródło: Ministerstwo Energii
Celem organizowanego przez resort energii konkursu jest wyróżnienie specjalnym certyfikatem tych klastrów energii, które zaprezentują najlepszą wizję swojego rozwoju. Zgłoszenia można składać do 30 września 2017 r.
Powiązane dokumenty

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii
16.8.2017, Źródło: prezydent.pl
Prezydent podpisał ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii, która zmienia sposób określania wysokości opłaty zastępczej, poprzez powiązanie jej wysokości z rynkowymi cenami praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia.
Powiązane dokumenty

Płyty ażurowe czyli powierzchnie biologicznie czynne
16.8.2017, Źródło: Buszrem
Zastosowanie płyt ażurowych na małych działkach pozwala bez trudu zorganizować wygodny podjazd i miejsce parkingowe przy zachowaniu przepisów prawa dotyczących powierzchni biologicznie czynnych na działce.
Powiązane dokumenty

Zmiana klas energetycznych
14.8.2017, Źródło: Ministerstwo Energii
Konsumenci zdążyli się już przyzwyczaić do oznaczeń, które funkcjonują od lat. Najwyższe oznaczenie A+++ wskazywało na urządzenie najoszczędniejsze, a D na to, które zużywa znacznie więcej prądu. ME przybliża nowe przepisy, które zmieniają dotychczasowe oznaczenia. Wprowadzają one ponownie klasy energetyczne w zakresie od A do G.
Powiązane dokumenty

Pożyczki na zmniejszenie zużycia energii w budownictwie
10.8.2017, Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
100 mln zł podzieli NFOŚiGW na projekty, które spełnią kryteria w trwającym od 20 lipca naborze w ramach programu priorytetowego Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. Wnioski w tej sprawie można składać do 22 grudnia 2017 r.
Powiązane dokumenty

Dom kaskadowy z kamiennymi ścianami
9.8.2017, Źródło: Pracownia architektoniczna 81.waw.pl
Dom Kaskadowy to charakterystyczna dla warszawskiej pracowni 81.waw.pl biała elewacja, którą przecinają kamienne ściany. W projekcie w pełni wykorzystano tektonikę budynku, spowodowaną zróżnicowaniem terenu. Konsekwencją jest uskok, dzięki czemu na obiekt składają się dwie bryły usytuowane na dwóch różnych poziomach. W planie architekci umieścili także wewnętrzne i zewnętrze zielone patio.
Powiązane dokumenty

Dofinansowania MdM rozeszły się w 6 godzin
9.8.2017, Źródło: GEO Grupa Deweloperska
8 sierpnia banki wznowiły przyjmowanie wniosków w ramach uruchomienia dodatkowej puli dofinansowań w rządowym programie Mieszkanie dla Młodych, a już po paru godzinach limity zostały wyczerpane.
Powiązane dokumenty

Najem instytucjonalny chroni najemców
9.8.2017, Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Przyjęta przez parlament 27 lipca 2017 r. ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości wprowadza zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów w postaci m.in. nowego rodzaju umowy – umowy najmu instytucjonalnego. W wypadku tej umowy wynajmującym będzie mogła być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, prowadząca działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług wynajmu lokali mieszkalnych.
Powiązane dokumenty

Magazynowanie energii kluczem do e-mobilności
8.8.2017, Źródło: Europejski Instytut Miedzi
Podczas gdy rośnie zużycie energii, a tak wiele mówi się o e-mobilności i pojazdach elektrycznych,coraz istotniejszą rolę odgrywa zagadnienie jej magazynowania. Potencjalne koncepcje postępu w technologii magazynowania energii są jednym z tematów raportu „E-mobilność: wizje i scenariusze rozwoju”.
Powiązane dokumenty