Wyszukiwarka BUDinfo
Pomoc - Wyszukiwanie
Aktualności
Od nowego roku zmiany w projektowaniu budynków
3.1.2018, Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
1 stycznia 2018 r. weszła w życie podpisana 14 listopada 2017 r. przez ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Powiązane dokumenty

Wybieramy projekt domu energooszczędnego
7.11.2017, Źródło: Arsanit
Czy interesujący nas projekt domu jest faktycznie energooszczędny? Przed jego zakupem powinniśmy być w stanie właściwie ocenić rozkład jego pomieszczeń, konstrukcję i parametry wobec aktualnych standardów budowlanych, żeby korzystnie porozumieć się z pracownią architektoniczną w sprawie naszych wymagań.
Powiązane dokumenty

3,75 mld zł na inwestycje drogowe w 8 województwach
3.11.2017, Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Minister infrastruktury i budownictwa zatwierdził do realizacji 22 Programy Inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to ponad 3,75 mld zł. Są to zadania związane z budową autostrad, prowadzeniem prac przygotowawczych do budowy dróg ekspresowych, budową obwodnic i rozbudową istniejących odcinków dróg krajowych wraz z dostosowaniem ich nośności do ruchu o nacisku 11,5 t/oś. Zadania te mają również poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego dzięki modernizacji dróg, w szczególności przebudowie skrzyżowań, budowie chodników i ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych.
Powiązane dokumenty

Dobry układ. Czyli jak zaplanować wiąznie cegieł w murze
2.11.2017, Źródło: LHL Klinkier
Najprostsze formy są często najlepszą bazą do tworzenia wyjątkowych projektów. Doskonały przykład to znana wszystkim cegła. Klasyczny materiał o niezmienionej od wieków budowie zaskakuje możliwościami tworzenia zróżnicowanych aranżacji. I nie chodzi tu tylko o kolor czy fakturę, ale także wykorzystywanie różnego rodzaju wiązań, czyli technik ułożenia.
Powiązane dokumenty

Reforma planowania przestrzennego i usprawnienie inwestycji budowlanych
31.10.2017, Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
- Potrzebujemy obszarów zintegrowanego inwestowania (OZI) i doprecyzowania kwestii wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Te elementy reformy planowania przestrzennego powinny zafunkcjonować jeszcze przed kompleksową zmianą, którą wprowadzi Kodeks urbanistyczno-budowlany. 4 projekty, które konsultowaliśmy, są spójne z rozwiązaniami zawartymi w kodeksie – mówił wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski podczas posiedzenia Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (GKUA) 30 października 2017 r.
Powiązane dokumenty

Umowy o dofinansowanie projektów energetycznych podpisane
31.10.2017, Źródło: Ministerstwo Energii
Minister energii Krzysztof Tchórzewski 27 października 2017 r. podpisał kolejne umowy o dofinansowanie projektów złożonych w ramach poddziałań 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii z OZE oraz 1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, dla którego ME pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej.
Powiązane dokumenty

NCBR: innowacje rozwiną możliwości bloków energetycznych
27.10.2017, Źródło: NCBR; Centrum Prasowe PAP
Innowacyjne rozwiązania i technologie pozwolą dostosować polskie bloki energetyczne do nowych wyzwań. Dzięki zaprezentowanemu przez NCBR programowi „Bloki 200+” najlepsze projekty mogą otrzymać nawet ok. 90 mln zł.
Powiązane dokumenty

Pierwsze czytanie ustawy o rynku mocy
27.10.2017, Źródło: Ministerstwo Energii
W Sejmie 25 października 2017 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o rynku mocy. Głównym celem przygotowanych przez Ministerstwo Energii rozwiązań jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej dla gospodarstw domowych oraz przemysłu.
Powiązane dokumenty

Zakończył się proces konsultacji ustawy o elektromobilności
26.10.2017, Źródło: Ministerstwo Energii
Uproszczenie i urynkowienie zasad budowy infrastruktury do ładowania, objęcie ustawą innych niż samochodowy pojazdów elektrycznych zastąpienie koncepcji stref zeroemisyjnych strefami niskoemisyjnymi oraz ułatwienia dla rozwoju carsharingu to główne zmiany w projekcie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wprowadzone po analizie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji. Teraz projekt stanie się przedmiotem prac rządu.
Powiązane dokumenty

NFOŚiGW: 130 mln zł w trzecim konkursie na kogenerację
25.10.2017, Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Do 29 stycznia 2018 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czeka na wnioski o dotację na źródła wysokosprawnej kogeneracji w ramach unijnego poddziałania 1.6.1. Budżet 130 mln zł zostanie rozdysponowany między przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego i spółdzielnie. Nabór rozpocznie się 30 listopada br.
Powiązane dokumenty