Wyszukiwarka BUDinfo
Pomoc - Wyszukiwanie
Artykuły - Zamówienia publiczne
Nowe dyrektywy zamówieniowe
17.3.2014, Maria Olszewska-Kazanecka
Po latach przygotowań - w dniu 11 lutego 2014 r. - Rada Unii Europejskiej przyjęła nowe dyrektywy w zakresie zamówień publicznych. Dwie z nich: dyrektywa w sprawie zamówień publicznych oraz dyrektywa w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych...
Powiązane dokumenty

Umowa o zamówienie publiczne musi zawierać zasady podwykonawstwa
6.3.2014, Źródło: UZP
Gdy wykonawca zawiera umowę z zamawiającym na roboty budowlane musi znać przynajmniej minimalne postanowienia dotyczące zasady zawierania umów o podwykonawstwo.
Powiązane dokumenty

Co się zmieniło w Prawie zamówień publicznych w nowym roku?
3.1.2014, Źródło: UZP
Zmiana kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE oraz określenie nowego kursu euro stosowanego w zamówieniach publicznych na poziomie 4,2249 – to zmiany w Prawie zamówień publicznych jakie weszły w życie z początkiem nowego roku.
Powiązane dokumenty

Podniesienie progu bagatelności
19.11.2013, Maria Olszewska-Kazanecka
Do Laski Marszałkowskiej wpłynął w lipcu br. poselski projekt nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk 1653), w którym m.in. zaproponowano radykalne podwyższenie tzw. progu bagatelności, czyli kwoty wartości, poniżej której zamówienie nie podlega rygorom ustawy Pzp.
Powiązane dokumenty

UOKiK przeciw zmowom przetargowym
10.10.2013, Maria Olszewska-Kazanecka
System zamówień publicznych w Polsce znalazł się pod lupą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd ten przygotował – i upublicznił we wrześniu br. – raport dotyczący jego funkcjonowania, ukierunkowany przede wszystkim na przestrzeganie zasad konkurencyjności.
Powiązane dokumenty

Prawo zamówień publicznych do napisania od nowa
26.9.2013, Źródło: newseria.pl
Prawo zamówień publicznych jest jedną z najczęściej zmienianych w Polsce ustaw. Obecnie Sejm pracuje nad kilkunastoma projektami jego nowelizacji. Dodatkowo Urząd Zamówień Publicznych proponuje zmiany przepisów, które jeszcze nie weszły w życie oraz przedstawiają wiele sprzecznych ze sobą propozycji zmian tych samych przepisów.
Powiązane dokumenty

Roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym w świetle przepisów Prawa zamówień publicznych
25.9.2013, Źródło: Maria Olszewska
Warto zwrócić uwagę na okoliczności zastosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych przy ubieganiu się o pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych związanych z obiektem zabytkowym.
Powiązane dokumenty

Polisa jako dokument w postępowaniu o zamówienie
11.9.2013, Maria Olszewska-Kazanecka
Polisa ubezpieczeniowa nierzadko bywa dokumentem o istotnym znaczeniu w postępowaniu o zamówienie publiczne. Samej polisy bądź innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, może żądać zamawiający od wykonawców ubiegających się o to zamówienie.
Powiązane dokumenty

Zamówienia budowlane według ujednoliconej ustawy Pzp
28.8.2013, Maria Olszewska-Kazanecka
W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z datą 9 sierpnia 2013 r. opublikowano nowy tekst jednolity ustawy – Prawo zamówień publicznych. Sprawdź jakie zmiany zostały uwzględnione...
Powiązane dokumenty

Program funkcjonalno – użytkowy: możliwość zmian
14.8.2013, mgr Maria Olszewska-Kazanecka
Program funkcjonalno – użytkowy jest swoistą odmianą opisu przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy zamówienie dotyczy zaprojektowania i wykonania robót budowlanych. Stosowny zapis znajduje się w ustawie – Prawo zamówień publicznych.
Powiązane dokumenty