MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Wyszukiwarka BUDinfo
Pomoc - Wyszukiwanie
Dokument dostępny dla zarejestrowanych użytkowników

Przykład:

Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

14.4.2014, Źródło: rcl.gov.pl

8 kwietnia weszła w życie zmiana ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), która została wprowadzona ustawą z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 379).

8 kwietnia weszła w życie zmiana ustawy z dnia 27 marca

...
Koniec przykładu
...

Dostęp do tego dokumentu mają tylko abonenci Budinfo Premium/Premium Plus po zalogowaniu się podając nazwę użytkownika i osobiste hasło.

Zamów swój abonament Budinfo i zyskaj dostęp do przepisów prawnych oraz ponad 24 000 stron informacji z zakresu wiedzy budowlanej. Bardzo łatwa nawigacja w tej unikalnej bibliotece, zaawansowany system wyszukiwania sprawiają, że zawsze szybko odnajdziesz prawidłowe i zweryfikowane informacje.

Więcej o Budinfo

Jeśli nie posiadasz abonamentu, ale jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, możesz korzystać z darmowego dostępu do określonych dokumentów.

5.10.2012 Certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego
13.6.2012 Domy jednorodzinne w spółdzielni
7.5.2012 Nowe zasady obliczania powierzchni dla budynków nowobudowanych, a także w przypadku nadbudowy, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynków oddanych do użytkowania
23.4.2012 Zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowegoZablokuj
21.2.2012 Zmiany w sprawie autostrad płatnych (dz. u. z 2011 r. nr 246, poz. 1465)