MEDIA SPOŁECZNOCIOWE
facebook twitter rss
 
Wyszukiwarka BUDinfo
Pomoc - Wyszukiwanie
Dokument dostępny dla zarejestrowanych użytkowników

Przykład:

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

23.4.2012, Źródło: GUNB

W Dzienniku Ustaw z dnia 4 kwietnia 2012 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

...
Koniec przykładu
...

Dostęp do tego dokumentu mają tylko abonenci Budinfo Premium/Premium Plus po zalogowaniu się podając nazwę użytkownika i osobiste hasło.

Zamów swój abonament Budinfo i zyskaj dostęp do przepisów prawnych oraz ponad 24 000 stron informacji z zakresu wiedzy budowlanej. Bardzo łatwa nawigacja w tej unikalnej bibliotece, zaawansowany system wyszukiwania sprawiają, że zawsze szybko odnajdziesz prawidłowe i zweryfikowane informacje.

Więcej o Budinfo

Jeśli nie posiadasz abonamentu, ale jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, możesz korzystać z darmowego dostępu do określonych dokumentów.

25.10.2012 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznychZablokuj
25.10.2012 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoZablokuj
25.10.2012 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanychZablokuj
4.10.2012 Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie 7 sędziów NSA W-wa . II OPS 2/05Zablokuj
4.10.2012 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie II FSK 561/11Zablokuj