Jak przebiega czyszczenie paneli fotowoltaicznych?

Instalacja fotowoltaiczna generuje nie tylko korzyści wynikające z jej użytkowania, ale też pewne obowiązki. Jeśli bowiem inwestor chce w pełni wykorzystywać właściwości modułów solarnych, musi umożliwić im funkcjonowanie z pełną mocą. Pewne czynniki mogą bowiem zaburzać […]

Ciuchy robocze – jakie są rodzaje?

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w większości przypadków dość dokładnie określają, w jaką odzież roboczą powinien zostać wyposażony każdy pracownik na danym stanowisku. Jest to bardzo istotne, bo niezastosowanie się do wymagań może nie tylko zmniejszyć komfort […]