Konserwacja wind – jak często powinna być wykonywana?

konserwacja wind

Stare porzekadło głosi, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Trudno nie przyznać racji tym słowom, a owa zapobiegliwość powinna dotyczyć nie tylko zdrowia, ale też stanu maszyn i urządzeń wykorzystywanych w codziennym funkcjonowaniu. Regularne przeglądy i prace konserwacyjne pozwalają uniknąć większych problemów, a tym samym pomagają ustrzec się przed nagłym wyłączeniem ich z użytkowania. Awaria windy byłaby szczególnie dotkliwa.

Regularne serwisowanie przedłuża żywotność urządzenia

Niespodziewane wstrzymanie działania dźwigu osobowego w budynku wielopiętrowym, a może awaria windy dla osoby niepełnosprawnej w domu jednorodzinnym? Z pewnością takie sytuacje do przyjemnych nie należą. Dużo łatwiej przygotować się bowiem na brak możliwości czasowego korzystania z windy wynikającego z wcześniej zaplanowanych i ogłoszonych zabiegów konserwacyjnych niż z problemów stanowiących efekt nagłych zdarzeń.

Kluczem do prawidłowego i bezawaryjnego funkcjonowania są regularne przeglądy. Ważne, aby konserwacja wind w Gdańsku i każdym innym mieście odbywała się systematycznie, co przekłada się na większą wydajność mechanizmu. Okresowy przegląd pozwala zareagować w porę i zawczasu wdrożyć działania służące poprawie kondycji dźwigu.

Częstotliwość przeglądów

Kontrola stanu technicznego windy powinna odbywać się przynajmniej raz w miesiącu, a uzupełnić ją muszą zabiegi konserwacyjne w postaci smarowania i regulowania elementów. Natomiast tzw. generalna rewizja dźwigu musi mieć miejsce co sześć miesięcy, z kolei raz na przestrzeni roku dźwig musi zostać zdiagnozowany przez Urząd Dozoru Technicznego.

Należy pamiętać, że nie tylko o stan dźwigów osobowych trzeba dbać. Także windy samochodowe w Gdańsku oraz windy towarowe muszą być poddawane regularnym przeglądom wykonywanym przez specjalistów. Celem tych starań jest przecież bezpieczeństwo użytkowników znajdujących się w obrębie pracy dźwigu. Dbanie o stan techniczny wydłuża żywotność maszyny i pozwala uniknąć nieoczekiwanych przerw w działaniu, jakie mogłyby stanowić skutek zaniedbania kwestii konserwacji.

Dodaj komentarz