Pomiary powykonawcze budynków – o czym mowa w praktyce?

geodezja

Chcąc zbudować dom oraz w nim zamieszkać, zdecydowanie musimy nastawić się na cierpliwość oraz konsekwencję. Odpowiednie przejście przez wszystkie etapy budowy, zdecydowanie wymaga współpracy z różnymi specjalistami. Jednym z najważniejszy jest geodeta. Towarzyszy nam na początku budowy, jak również na końcu. Jego zadaniem jest między innymi przygotowanie pomiarów powykonawczych budynków.

Co to są pomiary powykonawcze budynków?

Geodeta jest tym specjalistą, który podczas budowy domu ma ogromne znaczenie na tempo jej ukończenia, jak również uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, a tym samym wprowadzenia się do domu.

Pomiary powykonawcze budynków to oczywiście tylko wycinek tego, co geodeta robi na budowie. Jest to niemniej wycinek bardzo ważny, który zbliża nas do finału. Pomiary powykonawcze budynków to ogół czynności, które wykonywane są po zakończeniu prac budowlanych. Są to czynności pomiarowo-kontrolne, których celem jest zbadanie zgodności stanu faktycznego budynku, z projektem.

Na podstawie pomiarów, geodeta sporządza niezbędną dokumentację.

Czym są mapy geodezyjne?

Budując dom, również powinniśmy dokładnie wiedzieć, czym są mapy geodezyjne. Mapa geodezyjna to dokument, który powstał na bazie mapy zasadniczej (zawiera ona dane z ewidencji gruntów i budynków, dane na temat ukształtowania terenu, jego uzbrojeniu).

Mapy zasadnicze często nie są do końca aktualne, dlatego podczas budowy domu trzeba dokonać specjalnych pomiarów. Mapy geodezyjne powstają między innymi w wyniku podziałów gruntów, ich scalania, jak również obrotu nieruchomościami.

Wykonywaniem map geodezyjnych zajmują się wyspecjalizowani geodeci, którzy po pierwsze dysponują odpowiednią wiedzą oraz sprzętem, jak również wiedzą. Kluczowe z puntu widzenia prawa budowlanego i geodezyjnego jest również to, aby geodeta posiadał niezbędne, przewidziane przepisami uprawnienia. Wtedy będziemy mieli pewność, że wszystko będzie wykonane tak, jak należy.

Dodaj komentarz