Dlaczego i gdzie stosuje się melioracje?

Pojęcie melioracji związane jest często z rolnictwem lub jakąkolwiek inną branżą wykorzystującą grunty różnego rodzaju. Poddana takim zabiegom gleba staje się dużo lepsza, wzrasta jej jakość, rośnie lub maleje nawodnienie. […]