Wyszukiwarka BUDinfo
Pomoc - Wyszukiwanie
15 września upływa termin przekazania informacji przez OSD
21.8.2017, Źródło: Urząd Regulacji Energetyki
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przypomina, że stosownie do treści art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148 z późn zm.) operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, w terminie do dnia 15 września każdego roku, przekazują Prezesowi URE informacje dotyczące sprzedawców energii elektrycznej o największym wolumenie jej sprzedaży w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia tego roku odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej danego operatora na obszarze działania tego operatora.
Powiązane dokumenty

Konkurs resortu energii dla klastrów
21.8.2017, Źródło: Ministerstwo Energii
Celem organizowanego przez resort energii konkursu jest wyróżnienie specjalnym certyfikatem tych klastrów energii, które zaprezentują najlepszą wizję swojego rozwoju. Zgłoszenia można składać do 30 września 2017 r.
Powiązane dokumenty

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii
16.8.2017, Źródło: prezydent.pl
Prezydent podpisał ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii, która zmienia sposób określania wysokości opłaty zastępczej, poprzez powiązanie jej wysokości z rynkowymi cenami praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia.
Powiązane dokumenty

Płyty ażurowe czyli powierzchnie biologicznie czynne
16.8.2017, Źródło: Buszrem
Zastosowanie płyt ażurowych na małych działkach pozwala bez trudu zorganizować wygodny podjazd i miejsce parkingowe przy zachowaniu przepisów prawa dotyczących powierzchni biologicznie czynnych na działce.
Powiązane dokumenty

Konstrukcje gruntowo-powłokowe stosowane w mostownictwie
6.10.2014, Źródło: Paweł Wiśniewski
Zasypka gruntowa w konstrukcji gruntowo-powłokowej spełnia dwie z pozoru przeciwstawne funkcje. W fazie budowy stanowi znaczne obciążenie stałe, a później tworzy sprężyste otoczenie powłoki, zwiększające wielokrotnie nośność użytkową podczas obciążeń eksploatacyjnych.
Powiązane dokumenty

Renta dożywotnia a odwrócony kredyt hipoteczny – różnice
30.9.2014, Źródło: administrator24.info
Obecnie trwają prace legislacyjne nad uregulowaniem zasad oferowania świadczeń dożywotnich w zamian za nieruchomości.
Powiązane dokumenty

Szkolenia