Jakie elementy powinna zawierać umowa o remont mieszkania?

budowa domu

Raz na kilkanaście lat musimy liczyć się z koniecznością wykonania kompleksowego remontu mieszkania, obejmującego na przykład wykonanie nowych instalacji, poprawę wyglądu ścian, rearanżację kuchni czy łazienki, wymianę ceramiki sanitarnej lub mebli kuchennych. Podejmując współpracę z wykonawcą, przede wszystkim powinniśmy podpisać umowę. To najważniejszy dokument, który określa ramy współpracy.

Prawda jest taka, że nie ma takiego mieszkania, które raz np. na 10 lat nie wymagałoby przeprowadzenia chociażby podstawowych prac remontowych. Jest to związane z normalnym jego użytkowaniem, a także z zużywaniem się podstawowych elementów, które wykorzystujemy każdego dnia.

Raz na jakiś czas jest również konieczność, aby wykonać kompleksowy remont, który może obejmować takie aspekty, jak:

– modernizację instalacji,
– równanie ścian i sufitów,
– wymianę płytek,
– wymianę okien i drzwi,
– wymianę podłóg,
– malowanie.

Jeżeli chcemy, aby wykonaniem zlecenia zajęła się firma, warto wybrać taką, która podpisze z nami umowę o remont mieszkania.

Co to jest umowa o remont mieszkania?

Nie ma co się oszukiwać. Remont mieszkania, zwłaszcza taki kompleksowy – nie jest tani. Podpisanie umowy jest koniecznością, gdy chcemy bez problemu przeprowadzić remont. To podstawowy dokument, który określa rodzaj współpracy między zlecającym remont, a wykonawcą.

Umowa o remont nie musi być skomplikowana, powinna zaś zawierać takie elementy, jak:

– dane zlecającego remont i wykonawcy,
– datę oraz miejsce podpisania umowy,
– zakres obowiązków wykonawcy,
– zakres obowiązków zlecającego remont,
– datę rozpoczęcia pracy i datę zakończenia remontu,
– ostateczną cenę za usługę,
– kary za niewywiązywanie się z umowy,
– inne istotne kwestie, które są ważne dla wykonawcy i dla zlecającego.

Dlaczego umowa o remont jest ważna?

Umowa powinna być napisana prostym i zrozumiałym dla wszystkich językiem, przygotowana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Dzięki podpisanej umowie o remont, zdecydowanie obie strony będą dokładnie, lepiej zabezpieczone przed skutkami nieuczciwej współpracy. Dla zlecającego umowa stanowi gwarancję, że wykonawca będzie musiał wykonać remont zgodnie ze standardami, w terminie. Dla wykonawcy zaś umowa jest zabezpieczeniem w sytuacji, gdy zlecający remont nie będzie dostarczał materiałów, będzie unikał wypłacenia wynagrodzenia.

Obie strony w razie konieczności mają możliwość dochodzenia swoich praw przed właściwymi organami.

Dodaj komentarz