Kto może przeprowadzać przeglądy budowlane?

przeglad budowlany

Przeglądy budowlane są niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających w ich obrębie. Od ich sprawnego wykonywania zależy wczesne wykrycie uchybień. Kto może przeprowadzać przeglądy budowlane?

Przeglądy budowlane – jakiego rodzaju budynków dotyczą?

Przeglądy budowlane dotyczą przede wszystkim budynków wielorodzinnych, ale też tych użyteczności publicznej. Mogą to być zarówno bloki mieszkalne, jak i supermarkety, szpitale, szkoły czy urzędy. Wśród przeglądów można wyróżnić te wykonywane okresowo, na przykład przez sezonem grzewczym, jak też pięcioletnie. Częstotliwość ich regulują polskie przepisy prawa budowlanego. Odpowiedzialny za ich przeprowadzanie jest zarządca obiektu bądź jego właściciel. Osoba z uprawnieniami do dokonywania tego typu czynności gwarantuje solidność i dokładność przeglądu. Okresowe przeglądy instalacji gazowych i elektrycznych, drożność przewodów kominowych, sprawność wind oraz wielu innych elementów pozwalają zwiększyć ich żywotność oraz bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.

Książka obiektu budowlanego – czym jest i co zawiera?

Książka obiektu budowlanego stanowi swojego rodzaju dokument, którego rolą jest skrupulatne gromadzenie informacji na temat przeprowadzanych remontów, serwisów, przeglądów technicznych, ale też poważniejszych awarii czy przebudowy. Nie musi być prowadzona ani dla dróg, ani dla mostów, ani też dla domów jednorodzinnych. Muszą ją natomiast mieć zarządcy budynków wielorodzinnych, ale też użyteczności publicznej. Prowadzenie książki obiektu budowlanego reguluje art. 64 ust. Prawo Budowlane. Jej prowadzenie musi być ściśle uporządkowane. Nie ma tu mowy o przypadkowości, chaosie czy niesumienności. Ponumerowane strony to podstawa. Nie można dodawać żadnych luźnych, nowych stron. W przypadku przepełnienia książki trzeba założyć nową z zachowaniem numeracji. Co wiąże się z brakiem prowadzenia książki obiektu budowlanego? Osoba, która tego zaniedba musi się liczyć z karą grzywny w wysokości do 5 tysięcy złotych oraz odebraniem licencji.

Dodaj komentarz