Jak sprawdzić dewelopera przed zakupem nieruchomości?

Inwestycja w nieruchomość wiąże się z poniesieniem dużych wydatków. Nic dziwnego, że kupujący zachowują daleko idącą ostrożność, gdy chodzi o wybór firmy deweloperskiej. Kontroli podlegają między innymi przeszłość inwestycyjna firmy, stan zadłużenia, czy transparentność działania. Podpowiadamy kupującym, na co zwrócić uwagę przy zakupie mieszkania i jak sprawdzić dewelopera przed podpisaniem umowy.

Ręka na pulsie, czyli sprawdzenie dewelopera

Jeszcze przed podpisaniem umowy na zakup i ubezpieczenie mieszkania warto sprawdzić przeszłość dewelopera pod kątem zrealizowanych inwestycji, ale nie tylko. Weryfikacji powinien podlegać status prawny i osoby udziałowców. Dobrze sprawdzić, czy ludzie zaangażowani w działanie firmy nie mają za sobą złej przeszłości, na co wskazywać będą publikacje dziennikarskie w sieci. Jeśli wybrany deweloper jest spółką giełdową, wówczas zyskać można łatwy dostęp do jej danych finansowych. Ze sprawozdania można dowiedzieć się m.in. jak kształtowały się przepływy pieniężne firmy w ostatnich latach oraz czy jest ona podmiotem wypłacalnym.

Inwestorzy powinni pamiętać, że działalność deweloperska regulowana jest przez prawo. Tzw. „ustawa deweloperska” określa, w jaki sposób firmy obecne w branży powinny prowadzić swoją działalność. Określa ona między innymi następujące obowiązki dewelopera:

  • wybudowanie nieruchomości i oddanie jej do użytkowania,
  • zakup niezbędnych materiałów,
  • zdobycie praw do gruntów, na których powstanie budynek,
  • nabycie stosownych zezwoleń na przeprowadzenie budowy.

Niewywiązanie się z nich grozić będzie odpowiedzialnością, co stanowi zabezpieczenie dla inwestorów. Ważnym zapisem ustawy jest także powołanie rachunku powierniczego dewelopera. Inwestor wpłaca środki przeznaczone na zakup mieszkania na konto prowadzone przez bank, a te wydawane są przez realizatora inwestycji zgodnie z przeznaczeniem i pod nadzorem instytucji finansowej.

Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Innym sposobem na to, jak sprawdzić dewelopera przed zakupem nieruchomości, jest szukanie opinii byłych klientów. Jest to łatwe szczególnie w sytuacji, gdy mieszkanie nabywane jest z rynku wtórnego, bądź od dewelopera realizującego inwestycje w przeszłości. Opinii można szukać na forach internetowych lub bezpośrednio u osób zamieszkujących dany budynek. Wartościowym źródłem danych o deweloperze jest także Biuro Informacji Gospodarczej. Zebrane tam informacje dostarczą wiedzy o kondycji finansowej firmy, a w przypadku ujawnienia długu ułatwią podjęcie decyzji o nieprzystępowaniu do współpracy z deweloperem.

Dobrze zweryfikować także, czy deweloper nie znajduje się w stanie upadłości. Informacji na ten temat szukać należy w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ważne będzie także samo prowadzenie wstępnych rozmów z inwestorem. Firma deweloperska powinna przedstawić mu prospekt z prezentacją kluczowych danych na temat inwestycji. Ważny będzie nie tylko wygląd mieszkania i rozkład pomieszczeń, ale także informacje o firmie i źródłach finansowania inwestycji. Kupujący powinni pamiętać, że jako konsumenci mają prawo do odstąpienia od umowy. Deweloper musi zatem poinformować ich o warunkach ewentualnej rezygnacji ze współpracy.

Inwestorzy mają wiele możliwości, by ocenić rzetelność dewelopera. Oprócz sprawdzenia przeszłości firmy, kupujący może mieć wgląd w jej finanse, czy stopień zadłużenia. Działania te ograniczają prawdopodobieństwo opóźnień, ryzyko upadłości dewelopera, czy wreszcie bycia ofiarą wyłudzenia. Z tego względu warto dobrze zweryfikować podmiot odpowiedzialny za budowę nieruchomości.

Dodaj komentarz